Logo Vrije Universiteit Brussel

Algemene oproep

Studie: COVID-19: werk en welbevinden academisch personeel*

Sinds midden maart wordt door de overheid afgeraden om zich te verplaatsen naar het werk. Dit geldt ook voor de universiteiten, waar de lessen en het onderzoek vaak nog in sterk gewijzigde (al dan niet digitale) vorm doorgaan. Deze studie wil in kaart brengen welk effect het telewerken heeft op het werk en het welbevinden van het academisch personeel, zodat hier voldoende zorg voor gedragen kan worden vanuit de universiteiten. Om de lange termijneffecten in kaart te kunnen brengen, zal er op 3 momenten een meting plaatsvinden. Dit is de tweede meting.

Deelnemen aan de vragenlijst kan via deze link. Van zodra de derde meting in de winter start, kan u hier opnieuw terecht voor de vragenlijst. Het is daarbij niet vereist dat u reeds aan de eerste meting deelnam.

Dit onderzoek is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Johan Bilsen & Dr. Iris Steenhout, Vakgroep Gezondheidswetenschappen), in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (Prof. Dr. Guido Van Hal, Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde), de Universiteit Gent (Prof. Dr. Piet Bracke, Vakgroep Sociologie) en de Universiteit van Luik (Prof. Dr. Anne-Sophie Nyssen, Department of Work Psychology).

Bij eventuele vragen kan u contact opnemen met Prof. Dr. Johan Bilsen (johan.bilsen@vub.be) of Dr. Iris Steenhout (iris.steenhout@vub.be).

*zelfstandig academisch personeel, post-doctorale en predoctorale onderzoekers, pedagogische en vrijwillig medewerkers, en emeriti.Annonce générale

Étude: COVID-19: Travail et Bien-Étre du personnel académique*

Depuis mi-mars, le gouvernement a introduit plusieurs mesures qui ont eu un effet sur le travail. Ces mesures sont d’application pour les universités, qui sont donc passées (partiellement) au digital. Cette étude, qui se déroulera en trois phases, a pour but de cartographier l’effet du télétravail sur le travail et le bien-être du personnel académique.

Partager est possible via ce lien. Cette récolte de données constitue la phase 2. La dernière aura lieu en hiver 2020. Il n'est pas nécessaire que vous ayez déjà participé au première tour.

Cette recherche est une initiative de la Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Johan Bilsen & Dr. Iris Steenhout, Department of Public Health), en collaboration avec l'Université d'Anvers (Prof. Dr. Guido Van Hal, Department of Epidemiology and Social Medicine), Université de Gand (Prof. Dr. Piet Bracke, Department of Sociology), et Université de Liège (Prof. Dr. Anne-Sophie Nyssen, Department of Work Psychology).

Si vous avez des questions, veuillez contacter le Prof. Dr. Johan Bilsen (johan.bilsen@vub.be) ou Dr. Iris Steenhout (iris.steenhout@vub.be).

* personnel académique indépendant, chercheurs postdoctoral et prédoctoral, assistants pédagogiques, personnel volontaire, professeurs émérites.General call

Study: COVID-19: work and welfare among academic staff*

Since the middle of March, the government has been advising against travelling to work. This also applies to the universities, which have gone (partially) digital as a result. This study aims to map the effect that working from home is having on the work and welfare of academic staff, so that universities can take sufficient care of staff needs.
To map the long-term effects, a poll will be taken on three occasions (during the summer, now and in the winter).

You can participate via this link. This is the second survey. You did not have to participate in the first survey to complete it.

This research is an initiative of the Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Johan Bilsen & Dr. Iris Steenhout, Department of Public Health), in collaboration with the University of Antwerp (Prof. Dr. Guido Van Hal, Department of Epidemiology and Social Medicine), Ghent University (Prof. Dr. Piet Bracke, Department of Sociology), and University of Liège (Prof. Dr. Anne-Sophie Nyssen, Department of Work Psychology).

If you have any questions, please contact Prof. Dr. Johan Bilsen (johan.bilsen@vub.be) or Dr. Iris Steenhout (iris.steenhout@vub.be).

*senior academic staff, postdoctoral and predoctoral researchers, educational and voluntary staff and emeriti.